Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19602432 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // NERAZPOREJENO
Leto: 1981
Citat: PLANINC, Janez, KOVAČIČ, Iztok. RAVOK : navodila za uporabo programa, (Publikacija IKPIR, št.10). Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo: Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1981. 150 str. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 19602432]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 19602432 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56