Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1963140 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: KILAR, Vojko, KOREN, David. Vpliv potresne izolacije na arhitekturo stavb : poročilo o raziskovalnem delu za leto 2006. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2007. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1963140]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1963140 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56