Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 196449 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: DAMJANIĆ, Frano. Termo-mehanska analiza razpok 150-m dimnika T. E. Šoštanj. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 115-124, graf. prikazi.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 196449 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56