Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 19722240 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1988
Citat: LAPAJNE, Janez. Generalization of the Kövesligethy equation for non-circular macroseismic fields = Posplošitev Kövesligethyjeve enačbe za nekrožna makroseizmična polja. Geologija. [Tiskana izd.], 1988/89, knj. 31/32, str. 577-580. Ilustr. [COBISS.SI-ID 19722240]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 19722240 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56