Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1991777 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2003
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Poročilo o opravljeni eksterni reviziji PGD projektne dokumentacije za viadukt4-2 za deviacijo 1-4. Ljubljana: Inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 2003. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1991777]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1991777 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56