Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 199497 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1986
Citat: LAPAJNE, Janez. Osnove geofizike, (Srednje izobraževanje). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1986. 217 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 199497]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 199497 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56