Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1996129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: DUHOVNIK, Janez, KNIFIC, Anton, LJUBIČ, Vladislav, ŽLAJPAH, Dejan. Programski sistem za računalniško projektiranje armature ARCAD 386 : risar, seznam, (Poročilo IKPIR, št. 3/91). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1991. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1996129]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 1996129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56