Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1996641 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // NERAZPOREJENO
Leto: 1990
Citat: KNIFIC, Anton, LJUBIČ, Vladislav, ŽLAJPAH, Dejan, TURK, Žiga. Program GA (AutoCAD) : interaktivni grafični urejevalnik armature, (Poročilo IKPIR, št. 6/90). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1990. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1996641]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 1996641 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56