Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1997665 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // NERAZPOREJENO
Leto: 1989
Citat: MAROLT, Vid, POTOČAN, Igor. Okvir : verzija 4.0, (Publikacija IKPIR, št. 1/90). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1989. 26, 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1997665]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 1997665 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56