Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2004833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: BUKVIČ, Barbara. Ocena potresne odpornosti štirietažne stavbe : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Bukvič], 2003. 144 f., pril, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2004833]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2004833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56