Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 20080128 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vid MAROLT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1987
Citat: DUHOVNIK, Janez, KOVAČIČ, Iztok, LJUBIČ, Vlado, MAROLT, Vid, TOMŠIČ, Duška, VITEK, Andrej, POTOČAN, Igor, SAMEC, Vanja, TURK, Žiga, VERČNIK, Marko, RIHAR, Jure, ŽLAJPAH, Dejan, FAJFAR, Peter, BREŠKA, Zdene, FISCHINGER, Matej, LOGAR, Janko, SOČAN, Smiljan, SZILAGYI, Janoš, ŠOLINC, Hinko. Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo, (Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 20080128]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 20080128 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56