Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2013572 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Potresna arhitektura in potresno inženirstvo = Earthquake architecture and earthquake engineering. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2007, [Št.] 1, str. 47-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 2013572]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2013572 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56