Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2013828 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: KILAR, Vojko, KOREN, David. Potresna izolacija in neregularna zasnova v arhitekturi = Earthquake resistant insulation and irregular layouts in architecture. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2007, [Št.] 1, str. 57-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 2013828]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2013828 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56