Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2020193 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2003
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž. Poslovna stavba Telekoma d.d. na Cigaletovi 15 v Ljubljani : ocena potresne odpornosti : tehnično poročilo. Ljubljana: Inštitut FGG, d.o.o., 2003. 48 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2020193]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2020193 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56