Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2021217 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Miha KRAMAR // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: KRAMAR, Miha. Potresna ranljivost stebrov armiranobetonskih hal : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kramar], 2003. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2021217]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2021217 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56