Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2030177 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Matevž DOLENC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2003
Citat: PAZLAR, Tomaž, DOLENC, Matevž, DUHOVNIK, Janez. prodAEC - evropski projekt izmenjave podatkov o proizvodih in projektih za e-delo ter e-poslovanje v arhitekturi, inženirstvu ter gradbeništvu = prodAEC - European network for product and project data exchange, e-work and e-business in architecture, engineering and construction. Gradb. vestn., avgust 2003, let. 52, str. 193-202, ilustr. [COBISS.SI-ID 2030177]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2030177 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56