Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2040673 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter KANTE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2003
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, KANTE, Peter. Application of the simplified nonlinear - N2 method for some common types of RC structures. V: Skopje earthquake : 40 years of European Earthquake Engineering : SE 40EEE. Skopje: IZIIS, 2003, str. [1-8], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2040673]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2040673 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56