Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2069345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: FRANTAR, Tomaž. Določitev porušne obtežbe armiranobetonskih plošč : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Frantar], 2003. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2069345]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2069345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56