Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2070625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Član komisije za zagovor
Leto: 2003
Citat: POLJANŠEK, Martin. Eksperimentalno podprta analiza obnašanja sandwich plošč : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Poljanšek], 2003. 161 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2070625]
Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 2070625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56