Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2077572 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2007
Citat: KILAR, Vojko. Statična presoja jeklene konstrukcije lože in bastijona na Vergerijevem trgu v Kopru : natečajni elaborat. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2007. [10] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2077572]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2077572 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57