Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2079108 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2007
Citat: KILAR, Vojko, KOREN, David. Potresna izolacija stavb kot alternativa za gradnjo na potresnih območjih = Seismic isolation of buildings as an alternative for building in earthquake prone areas. Gradb. vestn., dec. 2007, letn. 56, [št.] [12], str. 307-318, ilustr. [COBISS.SI-ID 2079108]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2079108 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57