Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2104196 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: KILAR, Vojko, KOREN, David. Seismic behavior of asymmetric base isolated RC frame structures. V: ASSISI 10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures, 28-31 May 2007, Istanbul. [S. l.]: [s. n.], 2007. [COBISS.SI-ID 2104196]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2104196 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57