Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2105476 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, MEISTER, Urs, KILAR, Vojko. Building anatomy: rope structures. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2007, [Št.] 2, str. 78-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 2105476]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2105476 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56