Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2115169 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: PAZLAR, Tomaž. Računalniški program za račun stebrov v AB montažnih konstrukcijah : delo je bilo pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom za leto 2003, pod mentorstvom prof. dr Janeza Duhovnika in somentorstvom viš. pred. mag. Vida Marolta. Ljubljana: [T. Pazlar], 2003. III, 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2115169]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2115169 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56