Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21180933 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, KRIŽAJ, Samo. Napoved potresnega odziva armiranobetonske stene = Seismic response prediction of a RC structural wall. Gradb. vestn., junij, julij 1999, let. 48, št. 6/7, str. 147-152, graf. prikazi.
Povzetek: Pred eksperimentom smo napovedali odziv armiranobetonske stene na zaporedje treh potresov. Pri tem smo uporabili razmeroma preprost model stene z več vertikalnimi vzmetmi. Kasneje smo napoved primerjali z eksperimentalnimi rezultati in ugotovili dobro ujemanje. V članku podajamo analizo vseh problemov in dilem pri vnaprejšnjem modeliranju. Zaključimo z ugotovitvijo, da je prav preprostost modela, povezana s fizikalno razumljivostjo in obvladljivostjo, pripomogla k uspešnosti računskega modeliranja

The response of a reinforced concrete structural wall to a sequence of three earthquakes was predicted in advance to the experiment. Relatively simple mathematical model with multiple vertical springs was used. Good correlation of numerical and experimental results was observed. Some problems and dilemmas of the mathematical modelling in advance to the test are discussed. The conclusion is, that relative simplicity of the model, which enables physical understanding and control, contributed to the successful mathematical modelling [COBISS.SI-ID 21180933]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 21180933 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56