Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21215234 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1990
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej. Potresnovarno projektiranje objektov visoke gradnje : raziskovalno in razvojno delo v IKPIRu. Gradb. vestn., 1990, let. 39, št. 9/11, str. 210-216, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21215234]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 21215234 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56