Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21217538 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1991
Citat: DUHOVNIK, Janez. Računalniško projektiranje in gradnja armiranobetonskih konstrukcij. Gradb. vestn., 1991, let. 39, št. 9/10/11, str. 231-235. [COBISS.SI-ID 21217538]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 21217538 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56