Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2122081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: MURN, Damjan. Adaptacija klasičnih inženirskih programov v spletne servise : delo je bilo pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom za 2003 leto, pod mentorstvom izr. prof. dr. Žiga Turka in somentorstvom dr. Toma Cerovška. Ljubljana: [D. Murn], 2003. VII, 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2122081]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2122081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56