Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 212833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Komentor pri diplomskih delih
Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Matevž DOLENC // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1996
Citat: DOLENC, Matevž. Program za pripravo računskega modela v programskem sistemu MonCAD-WIN : diplomska naloga št. 1365. Ljubljana: [M. Dolenc], 1996. VII, 99 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 212833]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 212833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56