Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 213075968 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2002
Citat: FISCHINGER, Matej. Gradbeno-tehnični vidiki terorističnega napada na zgradbi WTC = Engineering aspects of the terrorist attack on the WTC buildings. Ujma (Ljublj.), 2002, št. 16, str. 134-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 213075968]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 213075968 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56