Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2133345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2003
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok. Pregled metod za ocenjevanje potresnega tveganja : razvoj in uvajanje metodologije za ocenjevanje potresnega tveganja v Sloveniji. Ljubljana: UL FGG IKPIR, 2003. 98 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2133345]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 2133345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56