Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2134113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Peter FAJFAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2002
Citat: FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter. Eurocode 8 - trendi v razvoju in uporaba v Sloveniji = Eurocode 8 - development trends and application in Slovenia. Ujma (Ljublj.), 2002, št. 16, str. 216-219. [COBISS.SI-ID 2134113]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 2134113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56