Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 213641472 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Urednik
Leto: 2004
Citat: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan (ur.), BRANK, Boštjan (ur.). NATO Advanced Research Workshop, Bled, Slovenija, June 13-17 2004. Multi-physics and multi-scale computer models in nonlinear analysis and optimal design of engineering structures under extreme conditions : proceedings. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 656 str., graf. prikazi. ISBN 961-6167-60-X. [COBISS.SI-ID 213641472]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 213641472 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56