Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2137476 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: KOREN, David, KILAR, Vojko. Torzija potresno izoliranih konstrukcija nepravilnoga tlocrta. Građevinar, 2008, god. 60, [br.] 2, str. 99-108, ilustr. [COBISS.SI-ID 2137476]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2137476 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56