Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2154116 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: SLATNER, Lučka. Oživitev območja stare smučarske skakalnice v Šiški : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Slatner], 2008. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 2154116]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2154116 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56