Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2155652 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.03 Predhodna objava
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko. Napredne tehnologije potresne izolacije in svobodnejše projektiranje arhitekture. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, [Št.] 1, str. 99-100. [COBISS.SI-ID 2155652]


Tipologija: 1.03 Predhodna objava
COBISS ID 2155652 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56