Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2156129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2003
Citat: BRANK, Boštjan. Gradivo za pripravo seminarskih nalog iz predmeta "Numerične metode" : (4. letnik univerzitetnega študija gradbeništva na UL, FGG). Elektronska izd. Ljubljana: FGG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2003. 1 CD-ROM. Dostopno na Internetu (URL): http://www.ucilnica.fgg.uni-lj.si/sola/NumericneMetode/Sap2000. [COBISS.SI-ID 2156129]


Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2156129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56