Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2166660 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: KILAR, Vojko, VRATUŠA, Srečko. The usage of glued laminated timber structures in architecture : Fourth International Structural Engineering and Construction Conference (ISEC-4), Melbourne, Australia, 26.9.2007 - 28.9.2007. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, [Št.] 1, str. 103-104. [COBISS.SI-ID 2166660]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 2166660 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56