Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 216681216 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Prevajalec
Leto: 2003
Citat: KLEMENCIC, Ron. Za boljše in varnejše grajeno okolje = Toward a better and safer built environment. Gradb. vestn., feb. 2003, letn. 52, str. 50-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 216681216]


Tipologija: Prevajalec
COBISS ID 216681216 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56