Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2168452 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko, SRPČIČ, Jelena. Površna gradnja ima lahko drage posledice : kaj je bil vzrok, da je neurje odneslo strehe. Delo (Ljubl.), 16. jul. 2008, leto 50, št. 163, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 2168452]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 2168452 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56