Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2169047 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2006
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Kompetence učiteljev za vključitev izobraževalne tehnologije v zgodnje učenje. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 2169047]
Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 2169047 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56