Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 217002 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: TREPPO MEKIŠ, Barbara, ŠELIH, Jana. Optimizacija količine veznega materiala v betonih visoke trdnosti = Optimization of binding material quantity for high-strength concrete. Mater. tehnol., jan.-apr. 2000, let. 34, št. 1/2, str. 107-112, ilustr.
Povzetek: Kvaliteten beton visoke trdnosti mora imeti v svežem stanju dovolj veliko obdelavnost oz. vgradljivost. Obenem pa lahko tak beton izdelamo le, če je mešanica agregata takšna, da je v njej najmanjša možna količina praznin. Praznine tako optimizirane sestave agregata je treba zapolniti s cementno pasto ustrezne kakovosti in dodati še neki presežek paste, ki zagotavlja primerno obdelavnost - konsistenco betona. Za izdelavo dovolj kakovostne cementne paste je treba uporabiti še mineralne in kemične dodatke. Članek prikazuje določanje minimalne vsebnosti cementne paste oz. kamna kot veznega materiala, ki hkrati še omogoča zadostno obdelavnost betona visoke trdnosti za praktično uporabo. Tlačne trdnosti tako proizvedenih betonov so okrog 70 MPa po 28 dnevih, pri njihovi pripravi pa smo uporabljali različne vrste agregata ter spremenljivo količino mineralnega dodatka.

Fresh high-strength concrete has to be sufficiently workable if its quality is to be ensured. On the other hand, high-strength concrete can only be produced if aggregate mix contains minimum possible void quantity. The voids of the optimized aggregate mix have to be filled by cement paste with an overfill that ensures sufficient workability/consistency. Mineral and chemical admixtures have to be used in the production of high quality cement paste. The paper presents the determination of minimum cement paste quantity that ensures the production of concrete that is sufficiently workable to be used on construction site. Compressive strengths are approximately 70 MPa at the age of 28 days. Different types of aggregate and variable mineral admixture quantities were employed in the composition of concrete.
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 217002 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56