Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 21725445 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.20 Predgovor, spremna beseda
Leto: 1999
Citat: DUHOVNIK, Janez. Uvodnik novega glavnega in odgovornega urednika Gradbenega vestnika. Gradb. vestn., 1999, letn. 48, št. 11-12, str. 249-250. [COBISS.SI-ID 21725445]


Tipologija: 1.20 Predgovor, spremna beseda
COBISS ID 21725445 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57