Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 218716416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Matevž DOLENC // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2004
Citat: PAZLAR, Tomaž, DOLENC, Matevž, DUHOVNIK, Janez. Rezultati raziskave prodAEC o rabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v arhitekturi, inženirstvu in gradbeništvu v Sloveniji = The prodAEC benchmarking service results on the implementation of the information and communication technologies in the architecture, engineering and construction in Slovenia. Gradb. vestn., september 2004, letn. 53, str. 223-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 218716416]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 218716416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56