Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 218867968 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2003
Citat: LAPAJNE, Janez. Karte potresne nevarnosti Slovenije. Gradbenik, okt. 2003, letn. 7, št. 10, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 218867968]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 218867968 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56