Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2189188 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko. Pogovori z avtorji - iz znanosti v gospodarstvo : Vojko Kilar : [intervju]. V: KITEK KUZMAN, Manja (ur.). Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2008, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 2189188]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 2189188 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56