Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2189444 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Zasnova lesenih konstrukcij na potresnih območjih in predpisi Evrokod 8 = Design of timber structures in seismic areas and EUROCODE 8. V: KITEK KUZMAN, Manja (ur.). Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2008, str. 170-175, ilustr. [COBISS.SI-ID 2189444]


Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 2189444 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56