Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 219025664 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2005
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, DIMIC, Damijana. Slovar strokovnih izrazov s področja uporabe betona : angleški, slovenski, nemški. Ljubljana: Združenje za beton Slovenije, ZBS, 2005. 123 str. ISBN 961-91538-0-4. [COBISS.SI-ID 219025664]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 219025664 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57