Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2196356 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: KILAR, Vojko, KOREN, David. Usage of simplified N2 method for analysis of base isolated structures. V: 14th World Conference on Earthquake Engineering. Conference proceedings : Beijing, China, 12-17, 2008. Beijing: Chinese Association of Earthquake Engineering: International Association for Earthquake Engineering, 2008, 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2196356]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2196356 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56