Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 22008578 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1988
Citat: FAJFAR, Peter. Poročilo o raziskovalnih dosežkih in problemih. V: URH, Jože (ur.). Posvetovanje Raziskovalna in razvojna politika, [Poljča, 28.3.1988] : zbornik tekstov. Ljubljana: Marksistički center CK ZK Slovenije, 1988, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 22008578]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 22008578 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56